شیر پکیجی گرما

شیر پکیجی گرما:سایز 4/3 و2/1

4/5

تحمل فشار 10 برابر

قیمت رقابت محصول

ظرافت و زیبایی منحصر به فرد

گارانتی بی قیو و شرط

جهت استفاده در مصرف آشامیدنی ،تاسیسات مکانیکی،سیستم های آبیاری فشار بالا ،سیستم پنتوماتیک و سیستم های گرمایشی و سرمایش خانگی و صنعتی

دارای استانمدارد ملی ایران

دارای استاندارد اروپا CEوIMS

دارای گواهینامه رضایتمندی مشتری